Procesní řízení


Procesní řízení je soubor činností týkajících se plánování a sledování výkonnosti především realizačních firemních procesů, (často mylně zaměňováno s reenginneringem. Reenginnering ovšem znamená revoluci v organizaci a málokdo, když hovoří o reenginneringu, má na mysli revoluci!

Procesní řízení je využití znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit.

 Pojetí, přístupů a definic je celá řada, několik příkladů je zde: