Infrastruktura ICT


ICT infrastruktura je jedním ze dvou nejdůležitějších strategických zdrojů, které musí každá organizace řídit. Kvalita systémů informačních a komunikačních technologií (ICT) je zásadní pro sběr, analýzu a šíření informací napříč celou organizací. To je hlavním důvodem, proč by každá organizace měla investovat dostatečné úsilí do jejích návrhů (Design), plánování (Planning) a řízení (Management), aby tak mohla dosáhnout co největší přidané hodnoty ICT jako takové. Bohužel v mnoha případech se organizace zabývají těmito aspekty ICT pouze povrchně.

Řízení infrastruktury informačních a komunikačních technologií (Information and Communications Technology Infrastructure Management – ICTIM) zahrnuje procesy, organizační aspekty a nástroje s cílem poskytovat stabilní komunikační a technologickou infrastrukturu a dodávat tak základ pro procesy definované v rámci ITIL Sevice Support a Service Delivery.

V oblasti ICTIM je nutné zohlednit mnoho prvků od identifikace business požadavků přes procesy testování, instalace, nasazování do produkčních systémů a následné průběžné aktivity podpory a údržby veškerých ICT komponent a služeb.

ICTIM (dle ITIL) poskytuje rámec toho nejlepšího z praxe v oblasti řízení ICT infrastruktury a návody, jak postupovat při plánování, návrhu, implementaci, následných aktivitách technické podpory a řízení jednotlivých ICT komponent a souvisejících služeb.

Při definici řídících procesů nutných pro poskytování kvalitních ICT služeb je nutné vycházet z logické úvahy, že hlavní parametry těchto procesů by měli vycházet z požadavků zákazníka poptávajícího konkrétní služby. ICTIM musí zajistit, že požadavky businessu se smysluplně potkají s náklady, které si business může dovolit.


Dobré plánování, administrace a kontrola jednotlivých činností jsou pak klíčem k zajištění, že služby poskytované pomocí ICT infrastruktury jsou vytvářeny a naplňovány v souladu s požadavky businessu. Zároveň je pak pomocí definovaných principů možné řídit ICT Infrastrukturu nákladově ospravedlnitelným způsobem. Dále aktivity spojené s plánováním, administrací a kontrolou ICT infrastruktury v sobě obsahují prvky, které zajistí, že jsou definovány odpovídající zdroje se správnými schopnostmi a kompetencemi k jejich vykonávání. To platí pro konkrétní procesy řízení ICT infrastruktury jakou je návrh (Design), plánování (Planning), nasazení (Deployment), provoz (Operations) a technická podpora (Technical Support).