Infrastruktura ICT


Pod pojmem ICT infrastruktura se skrývá souhrn softwarových i hardwarových komponent a služeb, které slouží k zajištění bezproblémového fungování IT ve firmě. Tento pojem zdaleka nepokrývá jen počítače, servery, aplikace a informační systémy, patří sem také připojení k internetu, telefonní a datové služby, mobilní telefony atd.

Jedním z nejrespektovanějších přístupů k problematice správy ICT infrastruktury je ITIL (IT Infrastructure Library). Podle něj lze správu ICT infrastruktury rozdělit na čtyři základní procesy: